Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, genel bir tanımlamayla, kişinin psikolojik sorunları ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan bir psikoterapi ekolüdür. Terapideki amaç, kişinin olumsuz olan ve işlevsel olmayan düşüncelerini yeniden şekillendirerek, yerine gerçekçi ve olumlu düşünce biçimlerini koymaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Hangi Durumlarda Uygulanır?

 • Anksiyete bozuklukları
 • Panik atak
 • Depresyon
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Tik bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Obezite
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluk
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Aile terapileri
 • Alkol-madde bağımlılığı
 • Sigara bağımlılığı
 • Uyku bozuklukları
 • Öfke kontrol bozukluğu